picture
 
 
CNW:Counter
HYDROIZOLACE
  Jednou z hlavních činností naší společnosti je izolace staveb proti vodě. Neustále se zdokonalujeme pří řešení velmi komplikovaných a rizikových staveb. Na základě dlouholetých zkušeností našich pracovníků posoudíme stávající technický stav, zkonzultujeme řešení problematiky izolací, zpracujeme cenově optimální technologii jak nové tak opravované hydroizolace. A na závěr celou zakázku k Vaší plné spokojenosti zrealizujeme. V současné době využíváme celou řadu moderních a progresivních technologií v oblastech:
   
 • Izolace plochých střech
 • Izolace jímek,bazénů a nádrží
 • Izolace spodní stavby
 • Izolace mostů
 • Izolace parkovišť, základové desky, podlah
 • Dodatečné izolace zdiva
 

PROVÁDÍME :

 • Stěrkové bitumenové izolace
 • Stěrkové pružné izolace na cementové bázi
 • Izolace na bázi krystalizace
 • Polyuretanové stříkané a stěrkové izolace
 • Dodatečná izolace formou chemické injektáže
 • Silikonové hidrofobizační nátěry
 
hydro
 

SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE

Vodotěsná pružná izolační stěrka THOROSEAL
Na cementové bázi. Se používá jako izolace betonových konstrukcí proti vodě, překlenující trhliny v podkladu až do šíře 0,5 mm. Stěrka je použitelná jak v interiéru tak exteriéru. Chrání beton před působení vody, jakož i před karbonatací a rozmrazovacími prostředky. Dobrá chemická odolnost proti měkké a odpadní vodě.

Stříkaná polyuretanová membrána CONIPUR 255
Se používá zejména jako hydroizolace mostních a inženýrských staveb, bazénů a všech typů střech. Lze ji použít na různé druhy materiálů ( beton,cihla,ocel,polystyren,PVC nebo asfaltové podklady). Má vynikající přídržnost a tažnost. Dokáže provést i ty nejnáročnější konstrukční detaily. Díky rychlému vytvrzení lze urychlit následné postupy prací. Vysoká odolnost proti oděru.


 
Celoživotní hydroizolace betonových konstrukcí RADCON Formula 7
Jedná se o biochemicky modifikovaný roztok křemičitanu, který po nástřiku na betonový povrch konstrukce vytvoří tenkou podpovrchovou, pružnou hydroizolační membránu , která se stane součástí betonové konstrukce.
Takto ošetřená betonová konstrukce odolává průsakům vody, důsledkům špatného životního prostředí ( kyselé deště ), snižuje průnik chloridových, síranových a dusičnanových iontů o 89% čímž zabraňuje znehodnocení betonu karbonizací a zastavuje tak jeho korozi.