Vodotěsná pružná izolace THOROSEAL
 

Vodotěsná izolační stěrka na cementové bázi, která se používá jako izolace konstrukcí proti vodě, překlenující trhliny v podkladu. Je vhodná do oblastí sensitivních na pohyby, vibrace a lehké sedání.

Chrání beton před působením vody, jakož i před karbonatací a rozmrazovacími prostředky. Stěrka je použitelná v interiéru i exteriéru, proti pozitivnímu i negativnímu vodnímu tlaku. Je vhodná jako povrchová vodotěsná stěrka do bazénů (zvláště venkovních), nádrží na vodu apod. Je možné i různobarevné provedení.

THOROSEAL je schválen Ministerstvem dopravy a spojů pro izolaci mostů.

Po vytvrzení je vodotěsná stěrka/membrána v tloušťce asi 2 mm schopna přemostit trhliny až do šířky 0,5 mm, v případě vyztužení sítí THOROSEAL FX Mesh až do šířky 1,2 mm.

 

Výhody:

• udržuje si pružnost i při zatížení vodou (v ponoření)
• dobrá chemická odolnost proti měkké vodě, odpadní vodě (domovní odpadní voda), hnojivům či jiným kapalinám lehce narušujících minerální podklady
• odolnost vůči střídání cyklů zmrazování a rozmrazování
• propustnost pro vodní páru
• snižuje propustnost pro CO2
• lze nanášet na již 7 dní starý beton
• neobsahuje rozpouštědla
• bezpečný produkt pro manipulaci a provádění

 
Ukázka aplikace izolační stěrky na rekonstruovanou mostovku
 
thoroseal1
thoroseal2