picture
 
 
CNW:Counter

Dodatečná izolace zdiva „ CHEMICKÁ INFŮZNÍ CLONA - INJEKTÁŽ „
 
 

Chemické infůze našly své pevné místo v současné stavební praxi. Nenáročná aplikovatelnost a malá časová náročnost řadí tyto systémy k progresivním metodám dodatečných izolací zdiva.

Princip injektáží

Injektáží pro sanaci vlhkého zdiva vytvoříme dodatečně horizontální izolaci proti vzlínající vhkosti. Hydroizolační vrstva se u této metody vytvoří tím, že se do zavlhlého zdiva napustí látka, která proniká do pórů, kapilár i trhlin.Prosycená zóna zdiva brání vzlínající vodě a plní funkci dodatečné hydroizolace. Chemické injektáže se používají k ošetření zdiva cihelného, kamenného i smíšeného, kde zároveň dochází ke zvýšení vaznosti stavebních konstrukcí.

   
 
   
 

PROVEDENÍ:
Do zdiva se navrtají otvory v jedné řadě o sklonu 30 – 45 ° při netlakové injektáži. V případě tlakové injektáže se vrt může provádět i vodorovně.

Rozteč a uspořádání vrtů budou voleny tak aby byla zachována statická stabilita zdiva a došlo k prolnutí chemického materiálu. Hloubka jednotlivých vrtů se volí v tloušťce stěny zmenšené o 50 mm. Odstup vrtů je závislý na nasákavosti stavebních materiálů. Stanoví se od středu vrtu a neměl by překročit 150 mm.Vyvrtané otvory se vyčistí vzduchem a pomocí čerpadla se aplikuje chemický roztok. Po ukončení infuze se otvory vyplní nebo jen uzavřou maltou podle statických podmínek stavby.

Technologie provádění se řídí předpisem WTA 4-4-96 „ Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti „

 

VÝHODY:

  • Účinná metoda zamezení vzlínající vodě do konstrukce
  • Snadná aplikace i ve tvarově komplikovaných místech, variabilita použití
  • Hygienická nezávadnost, neškodí životnímu prostředí
  • Časově nenáročná metoda s možností výběru přístupu k injektovaným konstrukcím
  • Eliminuje rizika statických vad izolovaných konstrukcí, nedochází k trhlinám nebo sedání konstrukcí jako u jiných metod
 

injektaz03

Tlaková injektáž

injektaz04

Tlaková injektáž pomocí čerpadla

 

CENA
Ceny provedení dodatečných izolací formou injektáží jsou v Kč/m2 průřezu zdiva což v praxi znamená délka krát šířka zdiva. Hodnota ceny je vždy určena na základě bezplatné prohlídky objektu naším technikem a je do značné míry závislá na typu zdícího materiálu, tloušťky zdi, procentu vlhkosti ve zdivu a použití injektážního materiálu.

 

a) plošná injektáž

b) vodorovná injektáž

 

c) vodorovná beztlaková injektáž

d) vybavení beztlakové injektáže