picture
 
 
CNW:Counter

SANACE VLHKÉHO ZDIVA
 
  Naše společnost se rovněž věnuje problematice vlhkých staveb, certifikovaní technici navrhují efektivní řešení s možností optimalizace finančních nákladů pro komplexní sanaci vlhkého zdiva podle nejmodernějších vědeckých poznatků a bohatých praktických zkušeností.
 

PROVÁDÍME :

Diagnostika

• Stavebně technické průzkumy
• Odběry vzorků
• Analýzy vlhkostních poměrů a salinity zdiva
• Sanační koncepty, návrhy řešení a projektovou dokumentaci
• Soudní znalectví v oboru sanace vlhkého zdiva
• Poradenství

Odstranění příčiny vlhkosti konstrukce

• Dodatečné izolace metodou chemické injektáže
• Vodorovné a svislé stěrkové izolace

Odstranění důsledku vlhkosti konstrukce

• Sanační omítky dle WTA
• Provzdušněné podlahy
• Drenáže
• Vzduchové kanály
• Hydrofobizace

sanece vlhko
   
 
CO TO JE SANACE VLHKÉHO ZDIVA ?
   
 

Sanace vlhkého zdiva je správná volba jednotlivých metod a operací navzájem na sebe navazujících, které realizací odstraní příčinu a zajistí postupně intenzívní vysoušení zdiva. Výsledkem bude konstrukce zbavená vlhkostních map, plísní a degradace stavebního materiálu.

Celá problematika sanací je velmi složitá a je nutné upozornit na možnost, že neodbornými zásahy do stavebních konstrukcí nebo použitím nevhodných metod či materiálů se může stávající stav konstrukcí zhoršit, případně se vlhkost může objevit i v místech dříve suchých. Proto doporučujeme se obrátit se na naši firmu.

   
 
vlhko1
vlhko2