picture
 
CNW:Counter
ANTIKOROZNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
  Již od založení naší společnosti se specializujeme na antikorozní povrchovou úpravu oceli a ochranné nátěry nejrůznějších zařízení,potrubí, zábradlí, nádrží, mostů, lávek a ocelových konstrukcí nejrůznějšího druhu, v nejrůznějších oblastech průmyslu jako jsou - energetika, strojírenství, , vodohospodářství, doprava a další.
Spolupracujeme s významnými autorizovanými výrobci nátěrových systémů na našem trhu např. Ameron, Hempel, Austis, atd.
Disponujeme prostředky využívajících nejnovějších technologií umožňující komplexní protikorozní ochrannou, počínaje tryskáním, metalizační soupravou , vysokotlakým a nízkotlakém stříkacím zařízení konče speciální technikou na barvení vnitřků potrubí.
       
 
Před úpravou
Po úpravě
 
  Provádíme
diagnostiku, rozbor a doporučení optimální volby povlaku pro konkrétní provozní podmínky

Očištění povrchu otryskáním:
a) křemičitým pískem
b) vodním paprskem ( až 200 Ba )
c) bezprašné tryskání Sponge-jet

Vytváření povlaků v souladu s ČSN EN ISO 22 063 – „Kovové a jiné anorganické povlaky“
Provedení kombinovaných povlaků (kovový + organický povlak) v souladu s ČSN EN ISO 03 8762 – „Kombinované povlaky z žárově stříkaných kovů a organických povlaků“
zhotovení povlaků z jiných kovů pro speciální účely (měď, mosaz ..)
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy v souladu s ČSN EN ISO 12 944 -1,2,3,4,5
 


Povlaky, zhotovené při řádném dodržení všech technologických podmínek vytváří kvalitní ochranu – v závislosti na druhu kovu, návaznosti prostředí a způsobu vytváření minimálně po dobu 20 až 50 let.

Využíváme technologie splňující obecné technické podmínky od investorů Ředitelství silnic a dálnic ČR a Českých drah s.o.

 

 

ŽÁROVÉ STŘÍKÁNÍ - METALIZACE
 
V řadě případů, zejména u ocelových konstrukcí se vytváří požadavek ochranné působnosti povrchu úpravy řádově v desítkách let. Tyto nároky splňují především žárově stříkané povlaky (zinku, hliníku nebo slitiny ZINACOR 850). V technické praxi se pro proces žárového stříkání kovů používá termín metalizace příp. šopování.
   
 

Velkou výhodou povlaků získaných metalizací je možnost jejich následné (dodatečné) úpravy nátěry. Přitom platí, že životnost ochranného systému – kovový + organický povlak – není roven prostému součtu životností obou povlaků, ale prakticky se blíží dvojnásobku doby, po kterou každý z povlaků v konkrétním prostředí vykazuje spolehlivou ochrannou funkci.

Povlaky získané metalizací ochrání (podle potřeby i ve spojení s následnou aplikací nátěrového systému) upravený povrch konstrukce i v maximálně znečištěných typech atmosfér. Používají se také při ochraně ocelových povrchů proti účinkům vodního prostředí.

Technologie metalizace vyžaduje řádnou přípravu povrchu, optimální, časově rozvržený postup a reprezentuje vyšší jednorázové náklady. Prakticky ve všech případech řádné aplikace je nejlevnější povrchovou úpravu s ohledem na roční provozní náklady.