Domů
 
 
CNW:Counter
REGENERACE BYTŮ A BYTOVÝCH DOMŮ
 

Nabízíme kompletní program regenerace panelových domů včetně poradenství získání státní finanční pomoci.

Státní program poskytování finanční podpory se vztahuje na byty a bytové domy, postavené panelovou technologií konstrukčních soustav, realizovaných v letech 1950 až 1990. Finanční pomoc lze získat pouze na nezbytné opravy nejzávažnějších vad způsobujících havarijní stav bytového domu.

 
regenerace1
    Kdo a na co může podporu získat?
Příjemcem podpory jsou vlastníci bytových domů a bytů, tj.obce, bytová družstva, fyzické a právnické osoby. Podporu můžete získat na opravy nebo zabezpečovací práce, doložené nařízením stavebního úřadu o nutnosti opravy vady či poruchy. Dotaci lze použít pouze k úhradě nákladů, které mají být, nebo již byly vynaloženy v roce 2002.
Podpora má charakter přímé finanční dotace a poskytuje se do výše maximálně 40 % rozpočtových nákladů, jejichž minimální výše je 300 tisíc Kč.
Vlastníkům bytů a domů nabízíme
  Opravy i nové izolace střech, balkonů a lodžií
Několik let úspěšně používáme technologii stříkané izolace s životností až 100 let. Izolace je vysoce elastická (až 500%), nanáší se na beton, ocel, dřevo, PVC, polystyren, staré asfaltové pásy apod. Splňuje požadavky požární odolnosti. Bez problémů provedeme veškeré tvarově složité detaily a prostupy. Velkou výhodou je rychlost provádění izolace, až 1800 m2 za směnu.

Opravy základů, nosných stěn, balkonů, schodišť, podlah
Jsme odborná firma na opravy (sanace) železobetonových konstrukcí. Provádíme opravy mostních
a jiných konstrukčně náročných staveb, statické zesilování narušených konstrukcí apod.

Opravy závažných vad zábradlí, atik, spár a dalších prvků
Specializujeme se na antikorozní ochranu ocelových konstrukcí, např.metalizací (na místě), nátěrovými systémy, včetně předúpravy povrchu otryskáním. Odborně opravíme a utěsníme narušené spáry
v panelové konstrukci.

 
Zvětši
    Dále pro Vás provedeme
Zateplení střech a fasád
Malování, nátěry všech povrchů
Rekonstrukce koupelen, obklady a dlažby
Renovace a nátěry betonových podlah
Opravy rozvodů vody a topení
Půdní rekonstrukce
Opravy střech