CELOŽIVOTNÍ HYDROIZOLACE BETONOVÝCH KONSTRUKCí
 

Naše společnost se řadí mezi odborníky v provádění hydroizolací a ochrany betonových konstrukcí. K tomuto využíváme nového výrobku RADCON formula 7 dodávaného společností Realsan s.r.o.

radcon

 
Jedná se o biochemicky modifikovaný roztok křemičitanu, který po nástřiku na betonový povrch konstrukce vytvoří tenkou podpovrchovou, pružnou hydroizolační membránu , která se stane součástí betonové konstrukce. Díky svojí reaktivní schopnosti je pružný gel Radcon formula 7 schopen utěsnit i trhlinky do tl. 2 mm v hloubce do 20 mm a trhlinky, které se po aplikaci dále zvětšují čímž vytvoří spolehlivou ochranu.Vytvořenou podpovrchovou membránu není třeba chránit žádnou další ochrannou vrstvou.
 
 
Takto ošetřená betonová konstrukce odolává průsakům vody, důsledkům špatného životního prostředí ( kyselé deště ), snižuje průnik chloridových, síranových a dusičnanových iontů o 89% čímž zabraňuje znehodnocení betonu karbonizací a zastavuje tak jeho korozi.
  Použití
• izolace mostovek, parkovišť,střech, letištních ploch atd.
• ochrana betonových říms, svodidel
• ochrana pohledových betonový ploch vystavených povětrnostním podmínkám
• Radcon je možné použít i na starý nebo karbonizovaný beton
 
Tato forma izolace je používána od roku 1974 ve USA a Austrálii a od roku 1993 i v Evropských státech jako je Norsko,Itálie, Švédsko atd.

Zvažujeme –li vlastnosti Radconu formula 7 v kombinaci s náročností na prostředí,výhodnými náklady,snadnou aplikací, pak docházíme k závěru, že se jedná o největší technologický pokrok,který nelze srovnávat se stávajícími hydroizolačními materiály.

 
Hydroizolace a ochrana betonových říms most přes Český údolí v Plzni
 

radcon4

a) pohled na konstrukci mostu

radcon5

b) provedení nástřiku Radcon formula 7

 
 

radcon6

c) ukázka živého nástřiku

radcon7

d) kropení vodou