picture
 
 
CNW:Counter
METALŠPRIC PLZEŇ s. r. o.

Společnost Metalšpric Plzeň s.r.o. se zaměřuje na provádění antikorozních povrchových úprav s dlouhodobým účinkem.

Technologie tryskání, metalizování, barvení či jejich vzájemné kombinace se uplatňují na všech typech ocelových konstrukcí. Zejména na OK halách, krovech, silech, vanách, jeřábových drahách, potrubí, stožárech, mostech atd.

Dalšími činnostmi jsou:

  • sanace betonových a železobetonových konstrukcí a sanace vlhkého zdiva jako např. průmyslové podlahy, jímky, přehradní hráze, opěrné zdi, panelové domy a mosty
  • provádění tepelných izolací a zejména izolací proti vodě. Rozhodujícím typem je stříkaná polyuretanová hydroizolace. Tato technologie se uplatňuje na střechách, jímkách, tunelech a mostech. Dále v souvrstvích jako přímo pochozí a pojížděná hydroizolace na rampách, parkovištích, terasách a parkovacích domech
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Tato činnost zahrnuje výstavbu železničních přejezdů, průmyslových budov a hal, rodinných domků, rekonstrukce bytových jader, regeneraci panelových domů a celkové dodávky staveb

Předností při uplatňování výše uvedených činností je používání materiálů od renomovaných dodavatelů a používání speciální techniky. Veškeré činnosti jsou realizovány v souladu se systémem jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

Dlouholetou zárukou odváděné práce v uvedených činnostech jsou odborné schopnosti zaměstnanců a vysoká úroveň řídících pracovníků naší firmy.